مجموعه کاملی از ادعیه و زیارات (ویژه موبایل) : پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۸۸ 15:9


با فرمت AMR !

دعای عرفه (انصاریان) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_ARAFEH(ansarian).amr)

دعای کمیل (ارضی) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_KOMEY(arzi).amr)

دعای کمیل (انصاریان) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_KOMEYL(ansarian).amr)

دعای کمیل (کافی) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_KOMEYL(kafi).amr)

دعای کمیل (منصوری) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_KOMEYL(mansoori).amr)

دعای کمیل (طاهری) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_KOMEYL(taheri).amr)

دعای مجیر (ارضی) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_Mojir(arzi).amr)

دعای مجیر (حدادیان) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_Mojir(hadadian).amr)

دعای ندبه (انصاریان) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_NODBEH(ansarian).amr)

دعای ندبه (کافی) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_NODBEH(kafi).amr)

دعای ندبه (منصوری) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_NODBEH(mansoori).amr)

دعای سمات (کافی) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_SAMAT(kafi).amr)

دعای توسل (رستگار) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_TAVASSOL(rastegar).amr)

دعای توسل (سماواتی) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_TAVASSOL(samavati).amr)

حدیث کسا (حدادیان) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/KESA(hadadian).amr)

حدیث کسا (کافی) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/KESA(kafi).amr)

مناجات حضرت علی (ع) (نورایی) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/Monajat_HZ_ALI(nooraei).amr)

مناجات حضرت علی (ع) (رفیعی) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/Monajat_HZ_ALI(rafiei).amr)

مناجات حضرت علی (ع) (طاهری) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/Monajat_HZ_ALI(taheri).amr)

زیارت آل یاسین (موسوی) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/Z_ALEYASIN(moosavi).amr)

دعای عهد (موسوی) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_AHD(moosavi).amr)

زیارت امین الله (سماواتی) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/Z_AMIN_ALLAH(samavati).amr)

زیارت امین الله (طاهری) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/Z_AMIN_ALLAH(taheri).amr)

زیارت عاشورا (ارضی) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/Z_ASHURA(arzi).amr)

زیارت عاشورا (منصوی) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/Z_ASHURA(mansoori).amr)

زیارت عاشورا (طاهری) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/Z_ASHURA(taheri).amr)

زیارت حضرت زهرا (س) (طاهری) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/Z_HZ_ZAHRA(taher)i.amr)

زیارت جامعه کبیره (ارضی) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/Z_JAMEH_KABIRE(arzi).amr)

دعای ابو حمزه ثمالی (رفیعی) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_ABU_HAMZAH(rafiei).amr)

دعای سحر (صالحی) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/SAHAR(salehi).amr)

دعای جوشن کبیر (مرشدلو) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/JOSHAN_KABIR(morshedloo).amr)

دعای افتتاح (ارضی) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_Eftetah(arzi).amr)

دعای افتتاح (حدادیان) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_Eftetah(hadadian).amr)

دعای افتتاح (طاهری) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/D_Eftetah(taheri).amr)

مراسم احیا (حدادیان) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/EHYA(hadadian).amr)

مراسم احیا (طاهری) (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/EHYA(taheri).amr)

دعای شنبه (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/Hafteh/Doaye_shanbeh.amr)

دعای یکشنبه (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/Hafteh/Doaye_1shanbeh.amr)

دعای دوشنبه (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/Hafteh/Doaye_2shanbeh.amr)

دعای سه شنبه (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/Hafteh/Doaye_3shanbeh.amr)

دعای چهار شنبه (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/Hafteh/Doaye_4shanbeh.amr)

دعای پنج شنبه (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/Hafteh/Doaye_5shanbeh.amr)

دعای جمعه (http://dl.yasinmedia.com/mobile/doa_ziyarat_amr/Hafteh/Doaye_jomeh.amr)

نوشته شده توسط علی  | لینک ثابت |